Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
JIANG Ying-Qun, LIU E-Hu
2019, 17(8): 561-574   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30058-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1549 KB) ( )
TONG Yu-Ru, ZHANG Yi-Feng, ZHAO Yu-Jun, HU Tian-Yuan, WANG Jia-Dian, HUANG Lu-Qi, GAO Wei
2019, 17(8): 575-584   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30059-7
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4806 KB) ( )
LIU Miao, LI Xi-Wen, LIAO Bao-Sheng, LUO Lu, REN Yue-Ying
2019, 17(8): 585-590   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30060-3
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (537 KB) ( )
REN Shen-Hong, LIU Zhao-Jun, CAO Yuan, HUA Yi, CHEN Cong, GUO Wei, KONG Yi
2019, 17(8): 591-599   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30061-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4880 KB) ( )
LI Zheng, CHEN Qian-Qian, LAM Christopher Wai Kei, GUO Jian-Ru, ZHANG Wei-Jia, WANG Cai-Yun, WONG Vincent Kam Wai, YAO Mei-Cun, ZHANG Wei
2019, 17(8): 608-615   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30063-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1482 KB) ( )
LIN Mei-Yu, YUAN Zhong-Lan, HU Dan-Dan, HU Gan-Hai, ZHANG Ri-Li, ZHONG Hua, YAN Lan, JIANG Yuan-Ying, SU Juan, WANG Yan
2019, 17(8): 616-623   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30064-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2775 KB) ( )
LI Yu-Ze, SONG Bei, ZHENG Xu-Dong, HUANG Wen-Li, ZHANG Hua-Wei, JIANG Yi, YUE Zheng-Gang, SONG Xiao-Mei, LIU Jian-Li
2019, 17(8): 624-630   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30065-2
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (557 KB) ( )
YAO Chang-Liang, QIAN Zheng-Ming, TIAN Wen-Shuai, XU Xiao-Qian, YAN Yu, SHEN Yao, LU Song-Mao, LI Wen-Jia, GUO De-An
2019, 17(8): 631-640   doi: 10.1016/S1875-5364(19)30066-4
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (683 KB) ( )